Gå med Smartabutiker

Genom att gå med Smartabutiker så hjälper vi dig att öka din försäljning! 

Ni får ett konto gratis på vår sida så ni kan lägga upp produkter. 


Ni kan börja med ett gratis konto vill ni uppgradera kan ni välja ta ett premium konto. 

Gratis konto
På det vi säljer tar vi %*
Vi står för kreditrisker, kortavgifter, inlösenavgifter och reklam kostnader 
Synlighet i våra marknadsföringskanaler

Premium konto från 995 kr/ mån. 
På det vi säljer tar vi %*
Vi står för kreditrisker, kortavgifter, inlösenavgifter och utökad reklam kostnader 
Ni får en egen webbshop 
Synlighet i våra marknadsföringskanaler 
Synlighet hos bloggare  
Synlighet i Google Adwords och Google Marketplace  

*% sätts efter diskussion med butiken. desto högre % sats till Smartabutiker,
desto mer reklam och försäljning kommer butiken att få. Premium konto får
mer marknadsföring.  


Registrering
Ni kan registrera er gratis på:  smartabutiker.se/pages.php?page=skapa-webshop
Vill ni ha hjälp att sätta upp ert konto så hjälper vi er gärna gratis. 

Kontakta oss för mer info
0735 30 74 74
08 400 20 620 
info@smartabutiker.se